KlantenzoneNavigatie
 • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
 • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Wet Peeters-Ducarme

18/05/2018

Wet Peeters-Ducarme in navolging van de Wet Peeters-Borsus

De verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering is ondertussen in de bouwsector dagdagelijkse topic geworden. De wet Peeters-Borsus omvat heel wat onduidelijke formuleringen en beperkingen (enkel de woningbouw, geen wettelijke verplichting meer voor de  beroepsaansprakelijkheid van de architecten,...).

Aldus, in aanvulling op deze wet Peeters-Borsus enerzijds en wegens het gebrek aan een wettelijke grondslag voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architecten anderzijds werd de wet Peeters-Ducarme in het leven geroepen.

De verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de Wet Laruelle tot nu toe voorschrijft, wordt op 1 juli 2018 vervangen door de Wet Peeters-Ducarme.

Deze nieuwe wet, nu nog in ontwerpfase, verplicht niet enkel de architecten maar alle dienstverleners in de bouwsector een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De consument beter beschermen is nog steeds het doel dat hiermee wordt nagestreefd. De rol van de dienstverleners wint steeds aan belang tijdens de uitvoering van een bouwproject waardoor ook hun aansprakelijkheid moet worden ingedekt ingevolge een verkeerd advies, een vergissing, een verkeerde  inschatting,... of elke andere intellectuele prestatie waardoor de bouwheer-consument schade zou kunnen lijden.

Stelt u zich maar eens één van onderstaande situaties voor als 'consument':

 • De vergissing in opmeting door de landmeter-expert met als gevolg het gekochte terrein uiteindelijk kleiner is dan werd geschat.
 • De vergissing in het energieprestatiecertificaat: de koper van het goed meent dat hij het goed niet zou hebben gekocht indien hij geweten had dat de waarde van het EPC eigenlijk veel hoger was.
 • De vergissing in het ontwerp van het studiebureau betreffende de verwarming, de ventilatie of airconditioning waarbij de bouwheer de volledige installatie moet herdoen.

Dit zijn kosten die snel heel hoog kunnen oplopen waardoor een verzekering verplichtend stellen aan de dienstverleners een zeker vertrouwen biedt aan de consument om vergoed te worden wanneer zich zo'n situatie zou voordoen.

De Wet Peeters-Ducarme heeft een andere benadering dan de Wet Peeters-Borsus:

 • Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle dienstverleners in de bouwsector en dus niet enkel de architecten. De aannemers daarentegen vallen hier niet onder
 • Niet beperkt tot het intellectuele werk bij woningbouw maar behelst hier ook het intellectuele werk bij industriële panden of bij kunstwerken of openbare werken
 • Geen vereiste van verplichte tussenkomst van een architect
 • Deze verzekeringsverplichting houdt een VERPLICHTING TOT posterioriteitswaarborg in voor een periode VAN 3 JAAR na de stopzetting van de activiteit, en dus niet voor een periode van 10 jaar.

In aanvulling op Wet Peeters-Borsus (decennale verzekering) komt de Wet  Peeters Ducarme reeds terug op een aantal zaken:

 • De meest ingrijpende aanpassing is de invoering van een overgangsfase.

Tot 30/06/2019 is verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsververzekering  pas een wettelijke vereiste voor de aanvraag van de bouwvergunningen NA 30/06/2018. Vanaf 1/07/2019 geldt deze verplichting wel degelijk voor alle goedgekeurde bouwaanvragen.

 • De verplichte overhandiging van de verzekeringsattesten geldt enkel t.a.v. de bouwheer en de architect, niet meer t.a.v. de RSZ
 • De verplichting van de kredietinstellingen om een attest op te vragen vervalt
 • Een centrale database, vermoedelijk Datassur, voor raadpleging van de attesten wordt voorzien

Indien de regering zich aan zijn woord houdt, mogen we ons de komende maand effectief aan de  publicatie van de Peeters-Ducarme verwachten. Voor vele dienstverleners in de bouwsector is dit geen verrassende wending; architecten waren reeds wettelijk verplicht een verzekering voor hun beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, sommige dienstverleners hadden deze verplichting reeds o.b.v. een deontologische code. Voor andere dienstverleners daarentegen zal dit wel een serieuze aanpassing met zich meebrengen.

We houden alvast de verdere ontwikkelingen in het oog. Indien u in tussentijd reeds vragen hebt, laat niet na ons te contacteren (construction@casier.be) of tel 09/210.88.62

We helpen u graag verder,
Group Casier

Terug naar Blog: Bouw