KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

2. Mensen: Arbeidsongevallen (en telewerk)

Arbeidsongevallen (en telewerk)

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

Hij moet dus onder het gezag van zijn werkgever staan en zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren zijn op het moment van het ongeval.

Er is een schriftelijk document vereist (in gelijk welke vorm) dat de werknemer toestaat om telewerk te verrichten; dit moet ook de plaats vermelden waar het telewerk wordt verricht (wordt er geen plaats vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats of voor de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd), evenals het uurrooster van het telewerk (wordt dit niet vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld). Ook zonder schriftelijk document geldt de dekking, maar dan moet de telewerker aantonen dat het ongeval zich voordeed tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

De telewerker is ook gedekt op de weg van zijn woonplaats naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, alsook op de weg van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft en omgekeerd (dezelfde regels als voor de werknemer in de onderneming). Een arbeidsongeval moet, om als dusdanig te worden beschouwd, zich voordoen in het kader van de arbeidsovereenkomst. Een medewerker die op zijn dak klimt, is dus in het kader van de arbeidsongevallenverzekering niet gedekt.

Een ongeval moet bij voorkeur onmiddellijk bij de werkgever worden aangegeven (en dit binnen de gebruikelijke termijn).
(Tekst o.a. gebaseerd op de publicaties van www.assuralia.be)

De meeste verzekeraars hebben intussen gecommuniceerd dat in deze uitzonderlijke omstandigheden, telewerk mee verzekerd wordt in de arbeidsongevallenverzekering.

Ook kleine aanpassingen in de door de werknemer uitgevoerde activiteit (in zijn of haar thuiswerk of binnen de onderneming), worden in rekening gebracht.

Contacteer je gebruikelijke contactpersoon bij Group Casier voor je specifieke gevallen. 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.