KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

3. Liquiditeit: Bescherming van ondernemingen...

Bescherming van ondernemingen die zijn getroffen door de crisis

Ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen door de crisis

1. Polissen met afrekening op omzet of op de lonen

De werking van bepaalde verzekeringsdekkingen voor ondernemingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid,...) voorziet reeds in maatregelen die een beperking van activiteiten opvangen via de betaling van provisionele premies in het begin van het jaar en een regularisatie van de premies op het einde van het jaar, zodat er rekening kan worden gehouden met de effectieve werkzaamheden van de onderneming.  De verzekeraars houden dus automatisch rekening met de impact van de crisis in het kader van deze verzekeringen.

Ondernemingen die hun activiteiten moeten staken krachtens de Besluiten van de regering zullen we op verzoek helpen om de voorschotpremies overeenkomstig de sluitingsperiode te verminderen.

Te verwachten valt dat de verzekeraars voor de overige ondernemingen een ondergrens zullen hanteren, zoals een minimum premievolume. Een aanpassing voor een verschil van 100 € per kwartaal vergt bijvoorbeeld enorme inspanningen voor een beperkt extra voordeel voor de onderneming.

2. Andere verzekeringen van de ondernemingen

Voor de andere verzekeringen van ondernemingen die hun activiteiten moeten staken krachtens de koninklijke besluiten van de regering, kennen de verzekeraars, op verzoek van de betrokken onderneming, een uitstel van betaling toe voor de premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020. 

Voorzichtigheid is geboden voor maatregelen bij andere ondernemingen, zoals bijv. de opschorting van polissen. 

De prioriteit blijft om erop toe te zien dat de ondernemingen goed beschermd blijven, rekening houdend met de tijdelijke onderbreking van de activiteiten.

Eventuele maatregelen voor de opschorting van overeenkomsten moeten absoluut op individuele basis worden bekeken à Maatwerk.

  • Voertuigen uit het verkeer halen, (bv. schriftelijke aanvraag en in bewaargeving van nummerplaat)
  • Alle werfverzekeringen (projectpolissen) kunnen verlengd worden met de duur van de stilstand van de werf. Verzekeringen voor werven die voorzien zijn om af te lopen voor 30/06/2020 kunnen preventief verlengd te worden.

3. Leningen aan de ondernemingen

Wat de lopende leningen aan de ondernemingen betreft, zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de vervaltermijnen tot 30 september 2020.  Dit moratorium betreft de terugbetalingen in kapitaal en in intresten.  Voor de toekenning van nieuwe leningen aan ondernemingen die deze nodig hebben, wordt - gezien het beperkte aantal gevallen dat door de verzekeringssector wordt behandeld - een doorverwijzing naar de bankensector voorgesteld, zodat de kredietnemer baat kan hebben bij het akkoord dat de regering en de bankensector hebben gesloten.

Ook hier zijn er nog enkele onduidelijkheden in deze door de overheid voorgestelde maatregelen, waar de komende dagen of weken nog de puntjes op de i moeten worden gezet.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.