KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

3. Liquiditeit: De terugbetaling van hypothecaire kredieten...

De terugbetaling van hypothecaire kredieten en de daaraan verbonden verzekeringen (schuldsaldo en brandverzekering)

De verzekeraars verbinden zich tot een opschorting tot 30 september 2020 van de terugbetalingen, zowel in kapitaal als in intresten, van door verzekeringsondernemingen toegekende hypothecaire kredieten, alsook van de betaling van de premies voor de schuldsaldoverzekering verbonden aan elk hypothecair krediet (toegekend door een bank of een verzekeringsonderneming) waarvan de terugbetaling werd opgeschort, voor zover de kredietnemer/verzekerde zijn financiële moeilijkheden door de Covid-19-crisis kan aantonen.  Er moeten bewijsstukken worden verstrekt (bijv. een attest van de werkgever) en om coherent te blijven zullen de voorwaarden voor toegang tot deze maatregelen dezelfde zijn als deze die de bankensector toepast in het kader van het akkoord dat met de regering werd gesloten.

Er zijn wel nog enkele onduidelijkheden in deze door de overheid voorgestelde maatregelen, waar de komende dagen of weken nog de puntjes op de i moeten worden gezet.

Wat de brandverzekeringen betreft die verbonden zijn aan een hypothecair krediet waarvan de terugbetaling werd opgeschort, kennen de verzekeraars een uitstel van betaling toe voor de premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, op verzoek van de verzekeringnemer en voor zover deze een bewijs levert van zijn tijdelijke werkloosheid door de Covid-19-crisis.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.