KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Brand Speciale Risico's

10/12/2021

Brand speciale risico’s

Bedrijven hebben vaak te maken met speciale risico's op vlak van brandverzekering, letterlijk dan vallen de industriegebouwen vaak onder de categorie 'brand speciale risico's' voor wat verzekering betreft.

De Belgische wetgever zorgde ervoor dat privéwoningen beter beschermd worden en ook een pakket aan standaardwaarborgen moeten krijgen onder de noemer 'brand eenvoudige risico's'.

Vanaf wanneer spreken we van een speciaal risico?

De wetgever oordeelde dat er een verschil moest gemaakt worden tussen eenvoudige en speciale risico's. We spreken van een speciaal risico:

o   Voor gebouwen met een te verzekeren waarde hoger dan 1.796.732,25 euro (ABEX - bouwindex 906)

o   Voor bepaalde gebouwen moet de te verzekeren waarde hoger liggen dan 57.794.887,93 euro (ABEX - bouwindex 906) zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bibliotheken, musea, religieuze instellingen, rusthuizen,...

Kies je voor een polis genoemde gevaren of alle risico's?

In een verzekering 'Brand speciale risico's' kan je kiezen om je risico(s) te verzekeren voor alle risico's of enkel voor de genoemde gevaren.

o    Genoemde gevaren: alle waarborgen/gevaren genoemd in de bijzondere en algemene voorwaarden behoren tot de dekking

o    Alle risico's: alle risico's behoren tot de dekking behalve deze die expliciet uitgesloten zijn in de bijzondere en algemene voorwaarden

Welke waarborgen verdienen aandacht?

Een polis 'Brand speciale risico's' vraagt een meer aandachtige aanpak bij het opstellen en selecteren van de noodzakelijke waarborgen en te verzekeren kapitalen. We geven hieronder een aantal aandachtspunten mee.

1.   Natuurrampen zijn niet standaard opgenomen binnen de verzekerde waarborgen. Afhankelijk van het risico moet bekeken worden welke natuurfenomenen men wil/moet meeverzekeren. We denken bijvoorbeeld aan storm en hagel (dit is dan meestal nog beperkt tot een % van het verzekerde kapitaal) maar ook aan aardbeving en overstroming;

2.   Voor diverse sectoren kan een dekking gisting of zelfontbranding ook van belang zijn;

3.   Behoud- en reddingskosten dienen zeker ook mee opgenomen te worden in de dekking en worden vaak beperkt in dekking. We denken in het bijzonder aan:

a.   Hulpverlening en gepaste beschermings- en reddingsmiddelen

b.   Sloop- en afbraakwerkzaamheden;

4.   Uitrusting aan de buitenkant van het gebouw of op de site, denk maar aan omheiningen en afsluitingen, uithangborden en reclamepanelen,... moeten ook bijverzekerd worden indien die dekking noodzaakelijk/gewenst is;

5.   Gebouwen worden wel eens aangereden door voertuigen. Ook deze waarborg kan mee opgenomen worden in de voorwaarden.

6....

Om je risico's zo goed mogelijk te beschermen en een goede polis te kunnen onderschrijven starten we bij Group Casier echter altijd met het goed in kaart brengen van het risico en de bestaande preventie. We adviseren en ondersteunen je verder ook om deze bescherming nog beter uit te bouwen. We zijn ervan overtuigd jou en je bedrijf op die manier optimaal te kunnen beschermen.

Kunnen we jou helpen?

Neem dan contact op met Sara Adam, preventieadviseur niveau 2 en specialisatie in industriële brandrisico's, op 056/261.336 of s.adam@casier.be  

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.