KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Verplichte brandbeveiliging in appartementsgebouwen

17/06/2020

Brandbeveiliging in appartementsgebouwen: Welke wetgeving is van toepassing?

Wist u dat jaarlijks één op honderd appartementen geconfronteerd wordt met een zware brand?

Appartementsgebouwen; wat is verplicht en wat is sterk aangeraden? Het is vaak niet helemaal duidelijk aan welke verplichtingen het gebouw dient te voldoen, en wie verantwoordelijk is voor welke verplichting.

KB 07/07/1994

De meest belangrijke wetgeving van toepassing is het KB van 07/07/1994, ofwel genoemd de basisnormen. Deze worden de 'basisnormen' genoemd, maar verwar het niet met normering want deze basisnormen zijn wet. Dit KB is van toepassing op:

Ø  Alle nieuw op te richten gebouwen (uitgezonderd eengezinswoningen en gebouwen kleiner dan 100 m²)

Ø  Uitbreidingen aan bestaande gebouwen (maar enkel op het deel uitbreiding)

Opgepast, verbouwingswerken vallen niet onder het toepassingsgebied. Oorspronkelijk wel, maar enkel het deel dat verbouwd werd. Hier moeten enkel de regels van goed vakmanschap gehanteerd worden.

Lokale bouwvoorschriften en voorwaarden vergunning

Naast de basisnormen kunnen ook lokale bouwvoorschriften van toepassing zijn alsook voorwaarden die verbonden zijn aan het verkrijgen van een vergunning. De brandweer kan een advies uitschrijven, waarop het college van de burgemeester zich baseert om een beslissing te maken.

AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installatie)

Wist u dat 25-30% van de branden in Europa veroorzaakt wordt door een tekortkoming of defect in de elektriciteit?

Alle elektrische installaties dienen te voldoen aan de voorwaarden van het AREI (ook oude installaties). Daarnaast is het verplicht om de installatie periodiek te laten controleren. Dit wil zeggen bij elke uitbreiding of aanpassing aan de installatie, maar daarnaast ook om de 25 jaar. Dit is iets wat weinig mensen weten. Woont u dus al langer dan 25 jaar in uw woning en is er nooit een aanpassing geweest aan de installatie, dan moet deze opnieuw gecontroleerd en gekeurd worden.

Codex over het Welzijn op het Werk

Indien een deel van het appartementsgebouw gebruikt wordt als winkel of kantoor dan is ook de codex van toepassing. Dat wil zeggen dat elke individuele werkgever verantwoordelijk is om een risicoanalyse brand uit te voeren voor zijn deel om daarna de gepaste maatregelen te nemen. Verschillende werkgevers in hetzelfde gebouw kunnen het samen doen, maar elk blijft individueel verantwoordelijk. Als deze medewerkers ook gebruik maken van bepaalde gemene delen dan moet de werkgever ook daarop een risicoanalyse uitvoeren en de nodige maatregelen treffen.

Vlaamse wooncode

De Vlaamse wooncode geldt enkel in Vlaanderen, voor alle woningen (eigendom of huren). Hier geldt de verplichting om rookmelders te hangen minstens op elke verdieping van de woning. In een huursituatie dient de eigenaar verplicht rookmelders te voorzien maar is de huurder verplicht het onderhoud hiervan te doen en de batterijen te vervangen. De voorkeur voor type rookmelder gaat uit naar deze met een vaste batterij en een levensduur van 10 jaar.

Specifieke problematiek: laadpalen

Voor laadpalen bestaat op heden nog geen wetgeving. Hier zijn 'regels van goed vakmanschap' van toepassing. Laadpalen van korte duur zijn aan te raden. Deze van lange duur dragen een te groot brandrisico met zich mee.

Wenst u meer informatie of toelichting?

Contacteer Sara Adam op s.adam@casier.be of 056/261.336

Terug naar Blog: Brand
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.