KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Nieuwe wettelijke bepalingen vanaf 2016

10/03/2016

Voortaan zal elk nieuw contract VAPZ/RIZIV/IPT een verplichte eindleeftijd hebben gelijk aan de wettelijke pensioenleeftijd.  Momenteel is dit 65 jaar, vanaf 2025 wordt deze opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.

Zowel voor bestaande als nieuwe contracten wordt ook de verplichting van uitbetaling op moment van effectieve wettelijke pensionering van kracht.  Het aanvullende pensioenkapitaal moet dus verplicht uitgekeerd worden van zodra men effectief met (al dan niet vervroegd) pensioen gaat!  Vraagt men zijn wettelijk pensioen nog niet aan en blijft men verder werken, dan kan men aan de verzekeringsmaatschappij vragen het kapitaal te laten staan tot aan effectieve pensionering.

Opgelet: nieuwe contracten IPT kunnen niet meer onderschreven worden na ingang wettelijk pensioen.

Voor bestaande contracten is er een overgangsbepaling: is de bereikte leeftijd in 2016 55 jaar of ouder, kan de uitbetaling op 63 jaar (55 jaar), 62 jaar (56 jaar), 61 jaar (57 jaar) en 60 jaar  (58 jaar en ouder).

Terug naar Blog: Aanvullende pensioenen bedrijfsleiders
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.