KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Belangrijke veranderingen

01/01/2016

Belangrijke veranderingen vanaf 1 januari 2016

De sociale partners bereikten een akkoord over een aantal wetswijzigingen in het kader van de aanvullende pensioenen voor werknemers. We overlopen de belangrijkste wijzigingen:

1) Rendementsgarantie:
De percentages van 3,25% op werkgeversbijdragen en 3,75% op werknemersbijdragen, worden vervangen door een variabel rendement met een ondergrens van 1,75% en een bovengrens van 3,75%, van toepassing op alle bijdragen.
Het variabel rendement is afhankelijk van de evolutie van de 10-jarige staatsobligaties. Voor 2016 bedraagt wordt het minimumpercentage van 1,75% toegepast.
De garantie moet bereikt worden op datum van uittreding of pensionering.

2) Verplichte overlijdensdekking voor slapers:
Een werknemer die uit dienst gaat en zijn contract niet overdraagt naar een nieuw plan bij zijn nieuwe werkgever, riskeert geen overlijdensdekking meer te hebben. Het betreft vooral oude plannen zonder overlijdensdekking. Daartoe zal de aangeslotenen bij vertrek de mogelijkheid krijgen om zonder medische formaliteiten aangesloten te blijven met een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves.

3) Koppeling tussen wettelijk pensioen en uitkering aanvullend pensioen:
Vanaf 2016 wordt het aanvullend pensioen verplicht uitgekeerd op moment van opnemen wettelijk pensioen.
Indien men langer werkt en men voldoet aan de voorwaarden van (vervroegd) pensioen, mag men de uitbetaling vragen vanaf deze datum (men kan dus ook wachten). Daarnaast zijn er overgangsmaatregelen voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn in 2016.

4) Optrekken pensioenleeftijd:
De plannen moeten een eindleeftijd gelijk aan wettelijke pensioenleeftijd hebben, momenteel 65 jaar. Vanaf 2025 wordt dit 66 jaar en vanaf 2030 wordt dit 67 jaar. Een vervroegde opname is dus niet mogelijk, tenzij men kan genieten van de overgangsmaatregelen zoals bij 3).

5) Geen nieuw plan voor gepensioneerden die het werk hervatten:
Er is een overgangsbepaling voor gepensioneerden die op 01/01/2016 reeds genoten van een plan.

6) Pensioenfiche en databank:
Vanaf oktober kan elke aangeslotene zijn pensioenfiches online raadplegen, via MyPension.be.
Nu reeds kan men nagaan wanneer men ten vroegste op pensioen kan.
De maatschappijen dienen ook de layout van de fiches aan te passen zodat er meer informatie in een meer begrijpbare taal kan gecommuniceerd worden naar de aangeslotene.
De jaarlijkse pensioenfiche wordt voortaan enkel naar de actieve aangeslotenen bezorgd.

Terug naar Blog: Groepsverzekering - Voorzorgsplan
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.