KlantenzoneNavigatie
 • CASIER RISK & INSURANCE bvMenen
 • GROUP CASIER RISK & INSURANCE bvLedeberg (Gent)

Hospitalisatie- en wachtverzekering

14/09/2017

Nuttige info!

Wanneer u via uw werkgever geniet van een collectieve hospitalisatiepolis (beroepsgebonden ziekteovereenkomst), hebt u in het kader van de Wet Verwilghen informatie ontvangen van uw werkgever, maar u stelt zich waarschijnlijk nog volgende vragen:

 • Wat met mijn huidige individuele polis, indien u reeds verzekerd was?
 • Wat gebeurt er precies bij ontslag of pensionering?
 • Wat bij scheiding of vertrek van de kinderen?
 • Neem ik een wachtverzekering? Bij welke maatschappij?
 • Hoe ziet mijn latere individuele polis er dan uit?

Indien u reeds individueel verzekerd was, kan u deze polis laten vernietigen middels het bezorgen van een attest van aansluiting bij de collectieve polis (waar de aanvangsdatum wordt vermeld). Vraag dit attest op bij de personeelsdienst van uw werkgever.

U kunt ook uw individuele polis laten omvormen tot een wachtverzekering. Dit is mogelijk - en zelfs ten zeerste aan te bevelen -  als uw individuele polis bv. bij DKV of AG Insurance onderschreven is. Dan behoudt u én uw oorspronkelijke startleeftijd én uw huidige formule van uw individuele polis, wanneer u later (zie hierna) individueel verderzet bij DKV of AG.

 • Hierdoor betaalt u een lagere premie: de premies van een individuele polis zijn immers heel wat hoger dan in een collectief contract en zijn gekoppeld aan leeftijd of leeftijdsklassen.
 • Bovendien hebt u met de wachtverzekering de garantie dat uw latere individuele polis dezelfde sterke en uitgebreide waarborgen bevat als in de collectieve of reeds bestaande individuele polis.

Let wel dat u de omvorming pas doet ten vroegste bij de aanvang van de collectieve dekking: vraag daarom ook in dit geval een attest met begindatum aan uw werkgever.

Terug naar Blog: Hospitalisatie

Individuele verderzetting

Bij ontslag of pensionering moet uw werkgever u inlichten over het einde van de collectieve dekking. Via uw werkgever of via de verzekeringsmaatschappij van de collectieve dekking, zal u een offerte tot individuele verderzetting kunnen aanvragen.

De verzekeringsmaatschappij waarbij u collectief verzekerd was zal u een offerte bezorgen op basis van uw leeftijd op datum van ontslag of pensionering, en er zullen geen medische formaliteiten zijn indien bewezen kan worden dat u onafgebroken twee jaar verzekerd was (in één of meerdere opeenvolgende contracten).

Bovendien geniet u van de vrijstelling van taks (9,25%). U hebt tot 105 dagen na einddatum collectieve dekking, de tijd om akkoord te gaan met het voorstel van individuele verderzetting. Bij akkoord, wordt u aangesloten met terugwerkende kracht zodat eventuele hospitalisatieopnames intussen verzekerd zijn. Indien u niet akkoord gaat, is er geen dekking meer met terugwerkende kracht (opgelet dus als u intussen opgenomen werd in het ziekenhuis) en kan u bij een andere maatschappij, bank of ziekenfonds geconfronteerd worden met eventuele medische vragenlijsten en dus mogelijke bijpremies of uitsluitingen!

Een offerte van individuele verderzetting zal altijd op basis zijn van het aanbod individuele verzekeringen op dat moment. Raadpleeg hieronder de huidige mogelijkheden bij marktleiders AG en DKV:

Conclusie: vraag altijd een offerte van individuele verderzetting aan en informeer u tijdig en goed!

 • Bovenstaande geldt ook voor de verzekerde gezinsleden! Bij scheiding zal de ex-partner uit de groepspolis moeten en kan er een offerte individuele verderzetting worden aangevraagd. Idem voor de kinderen van zodra die niet meer fiscaal ten laste zijn.
 • Indien u tevens genoot van een dekking arbeidsongeschiktheid (meestal via de groepsverzekering aanvullend pensioen), dan telt dit principe van individuele verderzetting ook! Dit is vooral interessant wanneer u de onderneming verlaat om zelfstandig te worden: deze dekking kan dan zonder medische formaliteiten meegenomen worden naar een polis op uw naam (eenmanszaak) of op naam van uw nieuwe vennootschap.
Terug naar Blog: Hospitalisatie

Wachtverzekering

Een wachtverzekering is niet verplicht en heeft ook enkel zin als u collectief bent aangesloten. Het biedt de mogelijkheid om reeds nu uw latere individuele hospitalisatiepolis te financieren, vandaar de term voorfinanciering of prefinanciering. U betaalt nu een jaarlijkse premie waardoor u uw leeftijd "bevriest": het tarief (de premie) van uw latere individuele polis zal overeenstemmen met de leeftijd waarop u de wachtverzekering startte (of de leeftijd waarop uw individuele polis startte - indien wachtverzekering en individuele polis bij dezelfde maatschappij afgesloten werden).

Opgelet: Vanaf 18/12/2017 is het niet langer mogelijk om bij DKV een nieuwe wachtverzekering (DKV Horizon) te onderschrijven! Enkel een bestaande individuele polis (IS, IS+, IS2000, Hospi Premium) kan nog omgevormd worden.

Nog enkele belangrijke punten:

 • De keuze van verzekeringsmaatschappij brengt ook de keuze van uw latere individuele polis met zich mee!  Zo zal de wachtverzekering DKV Horizon (vanaf 01/04/2016 tot 18/12/2017) automatisch leiden tot een DKV HOSPI PREMIUM (en dus niet tot andere formules van DKV) en zal de wachtverzekering AG Care Vision automatisch leiden tot een AG Care Hospitalisatie.
 • De wachtverzekering nemen bij dezelfde maatschappij van uw collectieve polis, kan voordelen hebben! U kan mogelijk genieten van de taksvrijstelling (9,25%) en vrijgesteld zijn van een medische vragenlijst (binnen de 30 dagen na aansluiting).
 • Niet alle maatschappijen bieden een wachtverzekering aan en er bestaat ook geen wachtverzekering voor de waarborg arbeidsongeschiktheid of voor ambulante zorgen
 • Een lopende individuele polis bij DKV of AG vormt u best om tot respectievelijk een wachtverzekering Horizon of Vision, zodat u uw beginleeftijd "meeneemt" (zie hoger) en uw huidige formule later opnieuw van toepassing is.
 • Verandert u van werkgever en u geniet opnieuw van een collectieve dekking, dan kan uw wachtverzekering gewoon blijven doorlopen, ongeacht bij welke maatschappij de collectieve dekking loopt.
 • Een wachtverzekering voor de kinderen heeft niet veel zin: de leeftijd kan immers pas "bevroren" worden vanaf 20 of 25 jaar.
 • In sommige gevallen kan de wachtverzekering als optie in het collectief contract aangeboden worden (keuze van de werkgever).

Via onderstaande link komt u meer te weten over de wachtverzekering van AG Insurance.

Andere aanbieders?

Naast andere verzekeringsmaatschappijen (zoals bijv. Ethias, AXA, KBC, DVV of Argenta) bieden ook ziekenfondsen een individuele hospitalisatieverzekering en/of een wachtverzekering aan. Vaak zijn de premies goedkoper maar zijn de waarborgen minder uitgebreid en zijn er begrensde uitkeringsbedragen. Informeer u dus goed.

Weet dat uw aansluiting op uw ziekenfonds niet levenslang is! Verandert u van ziekenfonds (geen lid meer), dan kan u niet langer genieten van de hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds.

Meer info en concrete stappen?

Raadpleeg uw vertrouwde verzekeringsmakelaar!

Pieter Verbeke - 24/04/2018

Terug naar Blog: Hospitalisatie
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.