KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

De Wet Verwilghen

07/09/2017

De Wet Verwilghen

De Wet Verwilghen, ook bekend als de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomst, trad in werking op 1 juli 2007. Deze wet legt een informatieplicht op aan alle werkgevers ten aanzien van hun medewerkers. De wet beschermt de werknemers in het geval de beroepsgebonden ziekteverzekering beëindigd wordt (ten laatste op de pensioendatum).

De Wet Verwilghen heeft betrekking op informatie die moet worden verschaft over ziekteverzekeringen, zowel voor medische kosten als voor arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft de plicht de medewerkers op de hoogte te brengen over de mogelijkheid tot individueel verderzetten van de beroepsgebonden ziekteverzekering indien deze wordt stopgezet. De werkgever moet dit doen binnen de 30 dagen na de stopzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering. De werkgever moet ook de voorwaarden die verbonden zijn aan de individuele verderzetting vermelden. Zo is er in geval van individuele verderzetting geen wachttijd en zijn er geen bijkomende medische formaliteiten, zoals medische vragenlijsten en onderzoeken, vereist. Dit geldt voor zover de betrokken medewerker vóór het verlies van de beroepsgebonden ziekteverzekering al minstens 2 jaar, zonder onderbreking, over een ziekteverzekering beschikt. De waarborgen van de nieuwe verzekeringsovereenkomst moeten ook gelijkaardig zijn aan de waarborgen van de beroepsgebonden ziekteverzekering.

Daarnaast is de werkgever verplicht om de werknemers in te lichten over de mogelijkheid tot voorfinanciering van de individuele verderzetting. Bij de indiensttreding van iedere nieuwe medewerker is de werkgerver verplicht om deze informatie onmiddellijk te verstrekken. Voorfinanciering betekent dat werknemers bij de start van hun beroepsgebonden ziekteverzekering een bijkomende premie betalen om hun premieleeftijd bij individuele verderzetting nu reeds vast te leggen.

Meer info voor de werkgever
Meer info voor de werknemer

Terug naar Blog: Hospitalisatie
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.