KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Asbestdeskundigen

Nieuw verzekeringsprogramma voor asbestdeskundigen

In het kader van de asbestafbouw in Vlaanderen werkte de OVAM in uitvoering van het Vlarema 8 decreet aan de invoering van het nieuwe beroep "asbestdeskundige inventarisatie". Dit beroep is onderhevig aan een aantal verplichtingen. Je hebt een certificatie nodig vooraleer je het beroep mag uitoefenen. Bij deze verplichtingen hoort een verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Verzekeringsmakelaar Group Casier, vaste partner van de beroepsverenigingen VMx, OVED en DENUO, werkte samen met alle betrokken partijen een verzekeringsprogramma voor asbestdeskundigen uit.

De verzekering die Group Casier voorstelt waarborgt zowel de aansprakelijkheid bij uitbating als de beroepsaansprakelijkheid (schade door intellectuele fouten, zoals vergissingen of nalatigheden).

Je kan kiezen voor standaard verzekerde kapitalen, of voor verhoogde verzekerde kapitalen. Daarnaast kan je ook de uitbreidingen voor aanvullend onderzoek en rechtsbijstand meeverzekeren.

Elke asbestdeskundige die beschikt over een persoons- en/of procescertificaat voor dit omschreven beroep kan deze verzekering onderschrijven.

Wil je meer informatie of wil je aansluiten, neem dan contact op met:

Sara Adam: s.adam@casier.be +32 56 26 13 36
Elien De Both: e.de.both@casier.be +32 9 210 88 60

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.