KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE bvMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE bvLedeberg (Gent)

Sociale sector en verenigingen

Aanpak

Group Casier bouwde ervaring op in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizenhuizen, beschutte werkplaatsen en diverse andere sociale instellingen of organisaties.

Onze risicoanalyse en behoeftedefinitie houdt rekening met de eigen noden van de sociale economie. De continuïteit van de subsidiëring is bij deze instellingen levensnoodzakelijk. De complexe aansprakelijkheidsrisico's en de kenmerkende situatie waarbij verschillende partijen samenwerken in een zelfde omgeving, inspireren ons om zo veel mogelijk oplossingsgerichte modellen voor te stellen.


Openbare aanbesteding

Instellingen die voor meer dan de helft gesubsidieerd zijn door de overheid, vallen onder de wet Overheidsopdrachten.

Group Casier houdt in zijn dienstenaanbod steeds rekening met deze wettelijke voorschriften. We helpen onze klanten bij het uitschrijven van een correcte aanbesteding en we voeren de marktonderzoeken uit volgens de verplichte frequentie.


Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn essentieel voor een positieve, solidaire en respectvolle samenleving. Een vrijwilliger is iemand die onverplicht en onbetaald in enig georganiseerd verband werkzaamheden verricht ten behoeve van groepen uit de samenleving. 

Na de publicatie van de wet van 29 augustus 2005 op het vrijwilligerswerk, is er voor de eerste keer een wettelijke regeling die een aantal onduidelijkheden opruimt en de nodige bescherming biedt aan de vrijwilligers.

Vanzelfsprekend is er in dit werkveld nog altijd sprake van een enorme variatie aan activiteiten, organisaties en soorten vrijwilligers en inzet: de ene vrijwilliger is levenslang vrijwillig actief, de ander stapt occasioneel in het vrijwilligerswerk; de ene is dagelijks als vrijwilliger actief, de ander doet het misschien één keer per jaar; de ene organisatie 'draait' op vrijwilligers, de andere doet er nu en dan een beroep op.

Voor alle organisaties die werken met vrijwilligers, kan Group Casier een gepaste verzekeringsoplossing uitwerken, zodat de vrijwilligers met een gerust gemoed hun steentje kunnen bijdragen aan de werking van uw organisatie!

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.