KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Arbeidsongevallen in de praktijk

12/06/2015

Een arbeidsongeval lijkt een eenvoudig begrip, maar is in praktijk complexer dan je denkt.

Een strenge acceptatiepolitiek van schadedossiers  door de verzekeraars zorgt er voor dat een ongeval op de werkvloer of op de weg van en naar de werkplaats vaak niet als arbeidsongeval wordt aanvaard. Dit leidt niet alleen tot ongenoegen bij de werkgever, maar schaadt ook de relatie tussen werkgever en werknemer.

Wij denken niet dat de strenge aanvaardingpolitiek van de verzekeraars snel zal veranderen. Daarom vinden wij het aangewezen om de klemtoon te leggen op het informeren van werkgevers en werknemers. We stellen immers steeds opnieuw vast dat een weigering van tussenkomst kon vermeden worden, indien de werknemer de juiste stappen had ondernomen na het ongeval.

Wanneer spreken we wettelijk gezien van een arbeidsongeval?

  • het betreft een plotselinge gebeurtenis,
  • met één of meerdere uitwendige oorzaken,
  • met een letsel tot gevolg (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; er dienen minstens medische kosten te zijn gemaakt),
  • waarbij een causaal verband is tussen het ongeval en het letsel;
  • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
  • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Al deze elementen moeten worden bewezen door de werknemer en daar wringt soms het schoentje.

Een plotselinge gebeurtenis is bijvoorbeeld niet van toepassing voor een arbeider van een bouwbedrijf die na verloop van tijd een letsel oploopt aan de rug of de knieën eigen aan het werk dat hij dagelijks uitvoert.

Anderzijds zal een bediende die een trede van een trap overslaat en valt, geen kosten kunnen recupereren omdat het louter vallen, zelfs tijdens de werkuren, onvoldoende is om van een arbeidsongeval te spreken.  Indien hij bvb. door  het vasthouden van een pak dossiers te weinig zicht had op de trap, dan voldoet hij wel aan het laatste punt van bovenstaande opsomming.

De aanvaarding van een arbeidsongeval heeft dus alles te maken met de omschrijving bij de aangifte van dit ongeval.Alle bovenstaande elementen dienen dus duidelijk in een strikte en in niet voor interpretatie vatbare taal vermeld te  worden, zonder daarbij de reële situatie te verdoezelen.

Woon-werkongevallen

De meeste weigeringen van ongevallen situeren zich op het traject van en naar de woning. De reden hiervoor valt niet ver te zoeken, want de verzekeraar beseft dat een flexibele houding fraude in de hand werkt. Hij kan namelijk moeilijk controleren of het ongeval zich wel degelijk heeft voorgedaan op dit traject en niet na de thuiskomst of zelfs in het weekeinde.

Om die reden is het aangewezen om getuigen aan te spreken om een verklaring te noteren en onmiddellijk na het ongeval de werkgever te verwittigen en een dokter te raadplegen. Zelfs een bezoek aan de spoeddienst van het ziekenhuis kan, bij gebrek aan een dokter, een oplossing zijn.

Begrijpelijk wachten mensen liever tot de dag nadien, alvorens klachten te uiten over een letsel waarvan ze eerst dachten dat het niet ernstig was of de evolutie na een nachtje slapen wilden afwachten. In het kader van een ongeval op het traject van of naar de werkplaats is dit dus uit den boze. Beter een doktersbezoek teveel dan te weinig!

De regels werden door de wetgever dan weer versoepeld in geval van een licht arbeidsongeval op de werkplaats. Wanneer het ongeval ter plaatse verzorgd werd, zonder dat er een dokter aan te pas kwam en bovendien geen onmiddellijk werkonbekwaamheid, noch loonverlies tot gevolg had, volstaat het om dit ongeval te noteren in een EHBO-register.

Terug naar Blog: Arbeidsongevallen
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.