KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Met de fiets of step naar het werk?

03/03/2022
Header

 TEKST
Britt Deloof

 

Met de fiets of step naar het werk?

Zomer, herfst, winter of lente...    Elk seizoen biedt de mogelijkheid om de wagen op stal te laten staan en zich naar het werk te begeven met (elektrische) fiets of (elektrische) step.

Iedereen, zowel werkgever als werknemer, zal deze vorm van mobiliteit niet alleen als gunstig beschouwen voor het klimaat, maar ook als een weldaad voor ieders welzijn. Bovendien zijn de oplossingen waar zowel werkgever als werknemer gebruik kunnen van maken uiterst voordelig.

Helaas is de fiets of step geen vervoermiddel zonder risico's.

Kunnen we een fietsongeval of ongeval met de step tussen de woonplaats en de werkplaats gelijkstellen aan een arbeidsongeval of is het een sportactiviteit van privéaard?

Het antwoord hierop is eenvoudig. Een ongeval op de weg naar of van het werk wordt beschouwd als een arbeidsongeval, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (step, fiets, wagen, motor, te voet,...).

Het ongeval wordt echter alleen als arbeidsongeval erkend als de werknemer het 'normale' traject naar of van zijn plaats van tewerkstelling volgt. Het traject dat de fietser aflegt, mag geen (geografische) omwegen noch (chronologische) onderbrekingen bevatten. Dit normaal traject is echter niet noodzakelijk het kortste traject. Het moet gewoon gaan om het traject dat de werknemer gewoonlijk aflegt om naar zijn werkplaats te fietsen of van die plaats terug naar huis te fietsen. De gekozen weg en de eventuele stopplaatsen en omwegen moeten redelijkerwijs worden gerechtvaardigd.

Wat met het dragen van een helm? 

Het Verkeersreglement verplicht het dragen van een fietshelm niet. De arbeidsongevallenverzekering verplicht dit ook niet.

Het dragen van een fietshelm (of andere beschermingsmiddelen) maakt geen verschil uit voor de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar. Hoewel we het belang van dragen van een helm ten zeerste aanbevelen.

We wensen u aldus veel ongevalsvrije ritten in de frisse lucht en met de wind in de haren.

En als er zich toch iets zou voordoen, niet vergeten om:

  • Onmiddellijk je werkgever in te lichten (via telefoon, sms, Whatsapp, mondeling,...);
  • Getuigen te noteren die het ongeval hebben zien gebeuren (indien er geen derden betrokken zijn);
  • Een aanrijdingsformulier in te vullen indien er een derde bij het ongeval betrokken is;
  • Foto's te nemen van het incident, de plaatsgesteldheid en de eventuele schade;
  • De hulpdiensten te verwittigen bij ernstig letsel.

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.