KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Lichte arbeidsongevallen worden vrijgesteld van aangifteplicht

05/05/2014

De werkgever was tot nu toe steeds verplicht om elk arbeidsongeval aan te geven aan de verzekeringsonderneming, hetgeen uiteraard nogal wat administratie met zich meebracht.

Ingevolge een wetswijziging worden de regels van de algemene aangifteverplichting thans versoepeld voor bepaalde ongevallen, meer bepaald voor die ongevallen, die als licht ongeval beschouwd worden.

De definitie van licht ongeval luidt: 'het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.'

Deze lichte ongevallen dienen thans niet meer aangegeven te worden aan de arbeidsongevallenverzekeraar.  Wel is nog steeds vereist dat deze ongevallen, waarvoor verzorging eerste hulp op de arbeidsplaats verleend is, opgenomen worden in het EHBO-register.

Deze registratie dient eveneens als bewijs voor het geval dat er naderhand een verergering van de letsels, opgelopen bij het licht ongeval, plaatsvindt, zodat bewezen wordt dat er effectief sprake was van een arbeidsongeval.  Bij dergelijke verergering moet de werkgever (of zijn aangestelde of lasthebber) alsnog aangifte van het ongeval doen, en dit binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Bronnen: Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van arbeidsongeval, BS 10 april 2014, inwerkingtreding 20 april 2014.

Terug naar Blog: Arbeidsongevallen
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.