KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Marktonderzoek

De verzekeringsoplossingen die wij u aanbieden komen tot stand via een onafhankelijk marktonderzoek dat verschilt naargelang het klantensegment.
Voor ondernemingen (met meer dan 20 werknemers) organiseren wij voor ieder individueel verzekeringsrisico een gepersonaliseerd onderzoek op de relevante verzekeringsmarkt. De resultaten van dit onderzoek worden open aan de klant gecommuniceerd, vergezeld van een gemotiveerd keuzeadvies. In afspraak met de betrokken onderneming wordt de herhaling van het marktonderzoek driejaarlijks gepland in een open en eeuwigdurende kalender. Tenzij bij tussentijdse risicowijzigingen of marktevolutie, zal ieder individueel risico binnen de afgesproken kalender telkens opnieuw op de beschreven manier afgetoetst worden.
Voor verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen (tot 19 werknemers) werken wij met de focus op het totaalpakket, op basis van globale niet geïndiviualiseerde marktonderzoeken, gedifferentieerd volgens de activiteit. De gekozen oplossingen worden regelmatig getoetst aan marktevoluties, en bijgesteld in functie van een betere prijs / kwaliteit. Bijzondere verzekeringsbehoeften genieten de oplossing van geïndividualiseerd onderzoek, op basis van onze ervaring in dergelijke risico's. Voor partikuliere klanten zoeken wij eveneens pakketoplossingen voor de totale verzekeringsbehoefte. Op regelmatige tijdstippen organiseren wij op een globale manier marktbevragingen bij de belangrijkste makelaarsmaatschappijen, zodat wij onze standaardoplossingen waar nodig kunnen aanpassen aan een vernieuwd marktaanbod. Deze werkwijze sluit niet uit dat wij voor een speciale verzekeringsbehoefte een individueel onderzoek uitvoeren.
Wenst u voor enig individueel dossier te weten op welke basis uw verzekering tot stand kwam, dan kan u op eenvoudig verzoek hierover een attest van ons ontvangen.
Mededinging in de Medeverzekering: GroupCasier steunt het idee dat eerlijke concurrentie ten goede komt van de klant. Voor medeverzekeringen wordt dit vertaald in het volgen van het akkoord tussen Assuralia en de federaties van verzekeringsmakelaars.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.