KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Een geboorte, proficiat! Maar wat met je verzekeringen?

30/09/2021

Een geboorte, proficiat! Maar wat met je verzekeringen?

Bij een geboorte komen een aantal aanpassingen aan uw verzekeringen om de hoek kijken. In wat volgt bespreken we kort welke verzekeringen u van de geboorte moet inlichten.

1.  BA Familiale

Afhankelijk bij welke verzekeringsmaatschappij u de BA Familiale heeft afgesloten, bestaan er verschillende tarieven naargelang u alleenstaande bent of een gezin vormt.

Vaak is het tarief iets goedkoper voor een alleenstaande, maar eigenlijk is het aan te raden van zodra u kinderen hebt of met andere personen onder hetzelfde dak woont, van uw verzekeringsmakelaar in te lichten over uw nieuwe woonsituatie.

Biedt uw BA Familiale al dekking voor een gezin (bijvoorbeeld voor u en uw partner), dan hoeft u niets meer te ondernemen bij de geboorte van uw eerste (of bijkomende) kind(eren).

2.  Hospitalisatieverzekering

Als u al beschikt over een hospitalisatieverzekering voor uzelf of uw gezin kan u uw pasgeboren kind op eenvoudig verzoek aan uw verzekeringsmakelaar laten toevoegen aan uw polis.

Opgepast, dit is een polis waar de verzekerden (elk lid van uw gezin dus) bij naam moeten genoemd worden om effectief te kunnen genieten van de verzekeringsdekking.

U heeft er daarnaast alle baat bij de geboorte zo snel mogelijk te laten weten aan uw verzekeringsmakelaar. Stel dat er zich de eerste dagen complicaties zouden voordoen, dan hoeft u zich over de hospitalisatiekosten hiervan al geen zorgen te maken.

Bijkomend hanteren de meeste verzekeraars een termijn waarin de aangifte dient te gebeuren (staat in de algemene voorwaarden beschreven). Vraag het even na bij uw verzekeringsmakelaar. Doet u de aangifte binnen deze termijn, dan kan de toevoeging zonder medisch onderzoek of wachtperiode plaatsvinden, en heeft uw pasgeborene dus onmiddellijk dekking in geval van hospitalisatie.

3.  Ongevallenverzekering

Mogelijks heeft u een ongevallenverzekering afgesloten voor uzelf en de eventuele andere gezinsleden.

(een ongevallenverzekering betaalt medische kosten terug, en betaalt u een vergoeding wanneer u een ongeval heeft gehad en tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt bent)

Ook deze polis dekt enkel de personen die met naam zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat u ook hier uw verzekeringsmakelaar zal moeten vragen de toevoeging te doen. Er staat geen termijn op de aangifte, maar zolang u de aangifte niet doet, zal uw kind niet meeverzekerd zijn.

4.  Levensverzekering

Indien u een levensverzekering heeft afgesloten voor uzelf kan het zijn dat u de begunstigden van dit contract zal moeten aanpassen bij geboorte van een kind. Als uw begunstigden niet de erfopvolging volgen, maar bij naam genoemd worden moet u uw verzekeringsmakelaar inlichten en de toevoeging van begunstigde vragen.

5.  Bijstandsverzekering

Als u beschikt over een polis voor het indekken van uw reisbijstand voor personen zal u ook hier uw pasgeborene moeten meedelen. Wanneer u dan op vakantie zou vertrekken dan is uw kind ook verzekerd voor bijstand en hospitalisatie in het buitenland. 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.