KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Terrorisme en verzekering

24/03/2016

Terrorisme en verzekering

Naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel vatten we hierna de dekking van verzekeringspolissen tegen de gevolgen van terreurdaden nog even samen.

Terrorisme wordt in het kader van de meeste verzekeringen als volgt gedefinieerd:

Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

De verzekeringscontracten die wettelijk verplicht de terrorismedekking moeten aanbieden zijn: 

  • Alle levensverzekeringen; 
  • De ziekteverzekeringen; 
  • De verzekeringen tegen arbeidsongevallen; 
  • De verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen; 
  • De brandverzekering eenvoudige risico's; 
  • De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor in België ingeschreven voertuigen; 
  • De verplichte aansprakelijkheidsverzekering ingeval van brand en ontploffing van uitbaters van voor publiek toegankelijke gebouwen.

Voor andere verzekeringen zoals omnium auto, hulpverlening & bijstand, rechtsbijstand, bedrijfsschade en brandverzekering speciale risico's  is de dekking niet verplicht. In dat geval moet de verzekeraar de uitsluiting terrorisme wel expliciet vermelden in de algemene voorwaarden van de verzekeringpolis. 

Je kan via deze link de informatie nog eens nalezen op de website van vzw TRIP, een initiatief van de Belgische verzekeraars, dat de gevolgen van een terreurdaad moet helpen opvangen. Je vindt er een uitgebreide rubriek met antwoorden op veel gestelde vragen.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.