KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Lichamelijke Ongevallen en/of ziekte

15/02/2022

Hoe kan je je als zelfstandige beschermen tegen ongevallen en/of ziekte?

Hoe kan je je als zelfstandige beschermen tegen ongevallen en/of ziekte?

Een ongeval is snel gebeurd. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de kans op een lichamelijk ongeval groter dan de meeste mensen denken. Een recent onderzoek van een verzekeraar toont aan dat één op de drie gezinnen in de laatste drie jaar betrokken raakte bij een ongeval met lichamelijke letsels.

Niet het verkeer of het werk zijn de grote oorzaak als het over ongevallen gaat, wel het privéleven (thuis, op vakantie,...) of het sporten.

Een zwaar ongeval veroorzaakt op zich al genoeg leed, en dan wil u niet moeten nadenken hoe u dat financieel te boven gaat komen.

Werknemers zijn voor ongevallen op het werk beschermd door de Wet op de Arbeidsongevallen.
Dat ligt helemaal anders voor zelfstandigen waarvoor deze wettelijke regeling niet geldt.

Lichamelijke ongevallenverzekering voor de zelfstandige

Group Casier ontwikkelde speciaal voor zaakvoerders een lichamelijke ongevallenverzekering. Via een aparte ongevallenverzekering kan de zelfstandig bedrijfsleider zich beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongeval, overkomen tijdens het privéleven of de beroepsactiviteit.

De ongevallenverzekering voorziet volgende waarborgen:

  • Een vergoeding bij blijvende invaliditeit: stel dat u blijvend invalide wordt verklaard, betaalt de verzekeraar u een vooraf afgesproken bedrag, dit volgens de graad van uw invaliditeit;
  • Een kapitaal overlijden: bij een overlijden na een ongeval wordt een vooraf afgesproken bedrag uitbetaald aan uw erfgenamen;
  • Een vergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid: de verzekeraar betaalt u een dagvergoeding voor de periode dat u arbeidsongeschikt bent;
  • Een vergoeding voor de medische kosten.

Een gewaarborgd inkomen na ziekte

Naast een ongeval is ook ziekte een belangrijk risico voor de zelfstandig bedrijfsleider.
Stel u voor dat u door een ernstige ziekte tijdelijk niet meer kan werken. Zowel bij een ongeval als bij ziekte ontvangt u een beperkte uitkering van de mutualiteit die voor veel zelfstandigen onvoldoende zal zijn want uw vaste kosten lopen immers gewoon door.

Daarom is het aangewezen om een verzekering Gewaarborgd Inkomen af te sluiten.
Net als bij de ongevallenverzekering ontvangt u na een bepaalde wachttijd (meestal 30 dagen) een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid. Er kan maximaal 80% van uw inkomen verzekerd worden. Vaak wordt de verzekering Gewaarborgd Inkomen gekoppeld aan een pensioenverzekering zoals VAPZ of IPT. Dat is slim gezien de verzekeraar u meestal beloont met een mooie korting op uw Gewaarborgd Inkomen.

Omzetverzekering

Oefent u uw activiteit uit via een vennootschap? Dan is het ook mogelijk om uw omzet te gaan verzekeren. Er kan maximaal 60% van uw omzet verzekerd worden, al dient er wel rekening gehouden te worden met wat er reeds verzekerd is de verzekering Gewaarborgd inkomen.

Meer info?

Contacteer dan:

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.