KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE bvMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE bvLedeberg (Gent)

Transportverzekering

06/04/2022

Transportverzekering

Transportverzekering

Het transport is een belangrijke schakel in de wereldwijde economie. Het dagelijks beeld wordt gedomineerd door koerierdiensten en het vervoer over de weg, maar ook water-, lucht- en spoortransporten mogen we daarbij niet uit het oog verliezen.

Om uw goederen tijdens dit traject te beschermen, kan er uitgekeken worden naar een transportverzekering, dewelke gevaren als brand, diefstal, ongeval, vallen in het water etc. afdekken. Daarbij is de goederenverzekeringspolis van Antwerpen gerenommeerd, dit over de Belgische landsgrenzen heen.

Vooraleer we aan een verzekeringsoplossing denken, moeten we weliswaar terugkeren naar de bron van het risico, dewelke ingekapseld zit in de contractvoorwaarden. Zo is het belangrijk om te weten onder welke internationale leveringsvoorwaarden (= Incoterms) de goederen het magazijn of fabriek verlaten, daar dit het risico van de koper of verkoper bepaalt.

Eénmaal dit uitgeklaard is, voert uw verzekeringsbemiddelaar een risico-analyse uit, dat de basis zal vormen om een adequate oplossing uit te werken. Optioneel kan de tijdelijke opslag mee afgedekt worden, wat we in het jargon een "stock-and-transit" noemen.

De uitdagingen waar we op vandaag mee geconfronteerd worden, zijn o.a. de oorlog in Oekraïne, het voorval met het containerschip de Ever Given, verstekelingen in containers of trailers, stijgende transport- en consumptieprijzen, noem maar op. De verzekeraars zijn echter geen liefdadigheidsinstellingen en stellen hun producten op regelmatige basis af op gebeurtenissen, waardoor we immer alert moeten zijn voor veranderingen in de polisvoorwaarden en de blootstellingen aan risico's.

Met de gevleugelde woorden "beter voorkomen dan genezen", raden we aan om:

  • De contractvoorwaarden met uw koper of verkoper goed door te nemen,
  • Een deugdelijke transporteur onder de arm te nemen. Daaronder wordt ook verstaan schepen die zeewaardig zijn en niet op een zwarte lijst voorkomen,
  • Uw verzekeringsbemiddelaar inzage te geven tot uw dossier, zodoende de financiële gevolgen van een onaangename gebeurtenis af te dekken.
Meer weten? Contacteer Bart Pieters, b.pieters@casier.be of 056/261.346
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.