KlantenzoneNavigatie
 • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
 • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Troeven van de sistership-clausule

15/09/2021

Troeven van de sistership-clausule

Wat als een voertuig op naam van uw onderneming schade veroorzaakt aan een ander voertuig uit uw wagenpark? Wettelijk gezien is die schade niet gedekt door uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Met de sistership-clausule, ook wel sistercar-clausule genoemd, ondervangt u dat probleem en wordt de schade aan het aangereden voertuig wel vergoed.

Als twee voertuigen die aan dezelfde eigenaar toebehoren met elkaar botsen, kan de waarborg 'aansprakelijkheidsverzekering voertuig' niet gelicht worden. In de wet staat namelijk dat u alleen aansprakelijk kunt gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen. Voor schade die u toebrengt aan een eigendom van uzelf, geldt die aansprakelijkheid niet. De BA-voertuigen dekt dus alleen materiële schade die u toebrengt aan een derde, met andere woorden, schade aan een eigendom dat niet het uwe is. Met de sistership-clausule kan uw verzekeraar wel een vordering instellen.

Hoe werkt de sistership-clausule?

Met de sistership-clausule wordt er als het ware een gekruiste aansprakelijkheid ingebouwd. Het benadeelde voertuig (de schadelijder) heeft in dat geval recht op een schadevergoeding van de schadeveroorzaker, ook al zijn het allebei voertuigen van dezelfde eigenaar. Uw verzekeraar behandelt de materiële schade aan het benadeelde voertuig dan alsof die schade niet veroorzaakt is door een voertuig van dezelfde eigenaar maar door een voertuig van een andere eigenaar.

De sistership-clausule in de BA-verzekering Auto heeft betrekking op personenwagens, lichte bestelwagen, vrachtwagens of andere voertuigen waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is.

Voorbeeld

Twee vrachtwagens van dezelfde transportonderneming zijn onderweg naar dezelfde klant en rijden achter elkaar aan. Er doet zich tijdens het wegtraject een incident voor waarbij de eerste vrachtwagen bruusk in de remmen dient te gaan. De volgende vrachtwagenchauffeur merkt dat te laat op en rijdt in op zijn collega. Zonder de sistership-clausule is de materiële schade aan de eerste vrachtwagen niet verzekerd, met de sistership-clausule is die schade wel verzekerd.

Aandachtspunten

 • De materiële schade aan het voertuig dat een ander voertuig heeft aangereden (de schadeveroorzaker), is niet gedekt, tenzij er voor dat voertuig een volledige omnium is afgesloten.
 • Als voor het voertuig dat is aangereden (de schadelijder) een volledige omnium is afgesloten, dan geniet deze waarborg voorrang op de aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeringsnemer.
 • Ga na of uw verzekeraar restricties inbouwt. Veelvoorkomende restricties zijn bijvoorbeeld:
  • Bij een aanrijding worden er max. twee of drie voertuigen van dezelfde eigenaar afgedekt.
  • Een aanrijding op het eigen terrein van de eigenaar/verzekerde/verzekeringsnemer is niet afgedekt.
  • Alle voertuigen moeten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn.
 • Neem de voertuigen van filialen van uw onderneming die aan dezelfde eigenaar toebehoren, mee op in de sistership-clausule.

Besluit

Als uw onderneming meerdere voertuigen bezit, kunt u zonder sistership-clausule niet vergoed worden voor schade die het ene voertuig van uw wagenpark veroorzaakt aan het andere. De sistership-clausule is daardoor een onmisbare schakel in het verzekeringsbeheer van uw wagenpark. We raden u aan om gedetailleerde informatie en deskundig advies in te winnen als u deze clausule laat toevoegen, want veel verzekeraars bouwen restricties in!

Auteur: Bart Pieters, Corporate Assistant bij Group Casier

 

Hebt u vragen over de sistership-clausule of wenst u een verkennend gesprek over de verzekeringsmogelijkheden voor uw wagenpark? Neem dan contact op met Bart Pieters, b.pieters@casier.be, +32 56 26 13 46.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.