KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE bvMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE bvLedeberg (Gent)

De verzekering ABR

22/12/2021

De verzekering ABR of alle bouwplaatsrisico’s

De verzekering ABR of alle bouwplaatsrisico’s

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan constructies (woning, appartement of bedrijfsgebouw) in opbouw of verbouwing door allerhande gevaren waaraan een werf onderhevig is.

Meestal vallen slechts de risico's van spectaculaire bouwwerken op. Toch loopt elke bouwer risico's, zelfs bij de bouw van een eenvoudige eengezinswoning.

Preventiemaatregelen kunnen gevaren beperken, maar zowel overmacht als de menselijke fouten zijn risico's die je nooit volledig in de hand hebt.

Waar gaat dit nu over:

Tijdens de bouwperiode ligt het (financieel) risico immers volledig bij de bouwheer en wordt de schade veelal niet afgedekt in de brandverzekering.

De ABR-verzekering kan je als het ware vergelijken met een waarborg "volledige omnium", wat we in de praktijk kennen wanneer we een (nieuwe) wagen aankopen.

Waarom zou men überhaupt een ABR-verzekering overwegen:

  1. Wanneer een (onder)aannemer een fout maakt en schade veroorzaakt, en er een oorzakelijk verband is, kan hij aansprakelijk gesteld worden. De schaderegeling kan lang op zich laten wachten, waardoor de werf te kampen krijgt met grote vertragingen. De ABR gaat niet op zoek naar de verantwoordelijken, waarbij het diens objectief is om de werken op de werf zo snel als mogelijk te hervatten.
  2. Een ander risico waaraan de werf is blootgesteld, is overmacht zoals storm, bliksem, overvloedige regenval etc., dewelke het bouwwerk ernstige schade kunnen toebrengen.

Wat wordt er verzekerd:

Deze verzekering beschermt de materiële schade aan het bouwwerk (eigen schade), alsook de materiële of lichamelijk schade aan derden (aansprakelijkheid), voor zover deze laatste voortvloeit uit de werf.
Voorbeeld van eigen schade: bij hevige wind valt een muur of topgevel om, een blikseminslag veroorzaakt brand, de radiatoren of keukentoestellen worden ontvreemd...
Voorbeeld van aansprakelijkheid: de werfafsluiting valt op een wagen van een derde partij, een gevel of schoorsteen valt op de woning of carport van de buurman...

Besluit:

Een verzekering alle bouwplaatrisico's zorgt tijdens de opbouw of verbouwing voor de nodige gemoedrust, te weten dat alle partijen die op de werf actief zijn meeverzekerd zijn, voor zover hun aanneming opgenomen wordt in het verzekerd bedrag.

Van zodra het bouwwerk overgedragen wordt op de bouwheer of eigenaar, wat we de (voorlopige) oplevering noemen, dient er een brandverzekering opgezet te worden.

Meer weten? Contacteer Bart Pieters, b.pieters@casier.be of 056/261.346

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.