KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE bvMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE bvLedeberg (Gent)

Toepassingsgebied: UPDATE

24/10/2018

De Wet Peeters-Borsus: Het toepassingsgebied?

Op 12 juli 2018 gaf Minister Kris Peeters volgende toelichting over het toepassingsgebied van de verplicht tienjarige aansprakelijkheidsverzekering( = Wet Peeters Borsus)

"Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren, vallen onder de verzekeringsplicht". Ze hebben betrekking op "de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw), alsook de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw)".  

In navolging van deze interpretatie kunnen we afleiden dat 'lichtere activiteiten', zoals de afwerkingswerken, installateurs, parketplaatser, loodgieter,..niet onder de noemer vallen van het uitvoeren van werken in het kader de van gesloten ruwbouw en bijgevolg NIET onderwerpen zijn aan deze verzekeringsplicht.

Ze mogen dan geen verzekeringsplicht hebben, hun aansprakelijkheid wordt niet gevrijwaard. Wordt er schade berokkend door hun fout, dan blijft hun aansprakelijkheid gelden.

Een gewone polis BA Uitbating / Na levering sluit de dekking 10-jarige aansprakelijkheid standaard uit. De  aannemer kan dus nog steeds o.b.v. art. 1792BW en 2270 BW aansprakelijk kan worden gesteld gedurende een periode van 10 jaar.

Bovenvermelde interpretatie wordt over het algemeen in de verzekeringsmarkt ook gevolgd. Niettemin wordt deze interpretatie door de meeste verzekeraars aangevuld met het advies aan aannemers met een lichtere activiteit of een activiteit in de afwerking (keukenbouwer, sanitair, verwarming,....) hun omzet mee in de globale polis te laten opnemen of indien er geen globale polis aanwezig is, hun polis BA Onderneming uit te breiden met een dekking 10-jarige aansprakelijkheid.

De Wet Peeters-Ducarme

De wet waarin de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan alle dienstverleners in de bouw verplicht wordt, is momenteel uitgesteld tot ten vroegste 1.01.2019.

Van zodra hierover meer gekend is, laten we niet na jullie hierover te informeren.

Terug naar Blog: Bouw
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.