KlantenzoneNavigatie
 • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
 • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Internationaal vervoer van afvalstoffen

Internationaal vervoer van afvalstoffen

Als Partner van Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, zochten wij graag een oplossing voor één van de vragen vanuit deze sector:  "Bestaat er een alternatief voor de bankwaarborg die evenzeer voldoet aan de Europese Verordening (EU) nr 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen?"

Deze Verordening bepaalt dat er voor elke overbrenging van afvalstoffen waarvoor een kennisgeving is vereist, een borgsom of gelijkwaardige verzekering moet worden afgesloten ter dekking van vervoerskosten, nodig geachte voorlopige handelingen, opslagkosten voor 90 dagen, en/of eventuele  andere kosten.

In partnership met de internationale kredietverzekeraar Credendo bieden wij een alternatief aan voor de bankwaarborg: DE BORGTOCHT.

Welke voordelen biedt een borgtocht t.o.v. een klassieke bankwaarborg:

 • De banklijnen en uw eigen fondsen blijven beschikbaar
  Er is ruimte om nieuwe business te genereren
  De bankwaarborg daarentegen legt beslag op uw kredietlijn bij de bank
 • U betaalt slechts voor de effectieve periode van de kennisgeving tot de vrijgave, van dag tot dag, vanaf de start van de goedkeuring van de kennisgeving tot de dag van de  vrijgave van de kennisgeving bij de ontvangst van het attest van definitieve verwerking.
  Voor een bankwaarborg daarentegen betaalt u het volledige bedrag van de bankwaarborg voor een volledig jaar. U krijgt geen terugbetaling bij eerdere vrijgave.
 • Group Casier ondersteunt de leden van Go4Circle bij het beheer van de borgtochten in het kader van de export van afvalstoffen via een zelf ontwikkeld beheersysteem.
 • In het kader van de import van afvalstoffen vanuit bepaalde landen kunnen er individuele borgtochten worden afgeleverd.

Alleen maar voordelen dus! Vraag gerust vrijblijvend een tarief aan door dit aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar s.adam@casier.be. Wij contacteren u van zodra we hiervoor tarief hebben ontvangen.

Kijk zeker ook naar de Frequently Asked Questions of bel ons op 056 26 13 36 indien u graag nog bijkomende informatie had gewenst.


Ook Walloniƫ aanvaardt verzekeringsvoorstel grensoverschrijdend afvaltransport


Alternatief voor bankwaarborg bij overbrenging van afval: nu mogelijk in de 3 gewesten

Onze partner Casier Group heeft een principiele goedkeuring van de 3 Gewesten ontvangen over haar alternatief voorstel voor de bankwaarborg bij internationaal vervoer van afval. Onze leden kunnen nu concrete dossiers indienen met dit verzekeringsalternatief in plaats van een klassieke bankgarantie.

Dankzij onze Partner Casier Group (verzekeringen) is het nu mogelijk om in de 3 Gewesten een verzkeringsalternatief te gebruiken als borg ter dekking van uw internationaal vervoer van afval. Casier Group heeft met haar partner Credendo een borgtocht van onbepaalde duur uitgewerkt. Hun voorstel kan meerdere kennisgevingen dekken, zonder vervaldag en biedt 2 voordelen tov een klassieke bankwaarborg, nl (1) uw banklijnen en eigen fondsen blijven volledig beschikbaar en (2) u betaalt enkel voor de effectieve periode van de kennisgeving. 

Het secretariaat van Go4Circle heeft met Casier Group deze oplossing bij de 3 Gewestelijke administraties toegelicht. De reactie over het algemene principe was in de drie gevallen positief. Ook de wijze van communicatie tijdens de duur van een kennisgevingsdossier werd afzonderlijk met de drie administraties afgesproken. Het zou ook mogelijk zijn, mits de nodige contacten met de buitenlandse administraties, om dit systeem te gebruiken ter dekking van exportdossiers naar andere EU-lidstaten.

Het is nu aan de leden die gebruik wensen te maken van dergelijk borgtocht om een concreet dossier bij één van de drie Gewesten in te dienen.

Casier en Credendo denken verder aan een uitbreiding om hun product ook toepasbaar te laten zijn op kennisgevingsdossiers met een geldigheidsperiode van 3 jaar. Dergelijke dossiers worden enkel goedgekeurd voor 'pre-authorized facilities'. Dit zijn verwerkingsinstallaties die voldoene garanties aan de overheid kunnen bieden (zowel op financieel als op technisch vlak), waardoor ze de toestemming krijgen om gedurende 3 jaar de betrokken afvalstoffen in ontvangst te nemen.    

Meer info: s.adam@casier.be (Sara Adam).

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.