KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Project en engineering

Project en Engineering

Project- en engineeringbedrijven hebben het gemeenschappelijke kenmerk dat zij producten maken of diensten leveren op basis van steeds wisselende specificaties. Ieder project is verschillend en heeft bij gevolg nood aan steeds herhaalde risicoanalyse, waarbij contractmanagement een wezenlijk onderdeel van de analyse uitmaakt. Deze activiteiten veronderstellen bij de betrokken ondernemingen ook een zeer soepele organisatie die vlot kan inspelen op mogelijke opportuniteiten. Het aansprakelijkheidsrisico is in deze sector dominant aanwezig.

Group Casier levert voor verschillende ondernemingen uit deze sector integraal risico- en verzekeringbeheer. Deze methode is bijzonder geschikt om op permanente basis in te spelen op de wisselende risico-omgeving. Ons team van 5 juristen levert deze klanten dagelijks adviezen rond aansprakelijkheidsclausules en verzekeringsverplichtingen bij het contractmanagement van hun projecten. Deze activiteiten hebben dikwijls een internationaal karakter. Onze UNiBA-Partners helpen ons hier uitstekend om de nodige contractanalyses ook internationaal aan te bieden. Bij deze projecten zijn meestal verschillende partijen betrokken. Het is onze bekommernis om conflicten tussen betrokken partijen zo veel als mogelijk te vermijden, zodat alle energie kan aangewend worden in functie van de realisatie van het project zelf.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.