KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

Vivium

Vivium beschermt uw privéleven

Vivium beschermt uw privéleven

Vivium ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het is de doelstelling van Vivium om u eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens zij over u verzamelen, hoe zij die gegevens verwerken, aan wie zij die gegevens overdragen en welke maatregelen er genomen zijn om die gegevens te beveiligen.

Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u rechten. In het privacybeleid van Vivium vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.

Het engagement van Vivium ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is hernomen in hun privacybeleid waarvan u de meest recente versie hier kan terugvinden.


Vivium EB - 20/04/2018 - Strengere regels voor de verwerking van persoonsgegevens

2018 wordt het jaar van de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De strengere regels voor de verwerking van persoonsgegevens gaan in voege op 25 mei 2018.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden, zoals een naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, emailadres, foto,...

Ook Vivium EB bereidt zich voor om de Europese Privacy verordening binnen de vooropgestelde termijn uit te voeren.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op dinsdag 24 april 2018 bezorgen we alle actieve klanten met een groepsverzekering per email een addendum aan de algemene en bijzondere voorwaarden. Dit document beschrijft hoe Vivium omgaat met de ons toevertrouwde informatie. Het addendum maakt integraal deel uit van het pensioenreglement en dient hierbij bewaard te worden.

We bezorgen u hierbij een voorbeeld van de email en het addendum.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.