KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

NN Insurance

Alles over de nieuwe AVG-wetgeving (gegevensbescherming)

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een nieuwe Europese regelgeving die op 25 mei 2018 in werking treedt. Ze vervangt de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wat houdt de AVG concreet in?
De nieuwe Europese AVG-regelgeving beoogt een betere bescherming van het privéleven van de burger en een uniforme toepassing van de regels in de hele Europese Unie. Enerzijds krijgt de burger een beter inzicht in hoe zijn persoonsgegevens worden gebruikt. Anderzijds bepaalt de AVG een duidelijke juridische structuur, een bruikbare standaard in heel Europa, zodat ondernemingen weten hoe ze deze gegevens moeten verwerken met inachtneming van het privéleven.

Praktisch
Er verandert niets, we blijven uw persoonsgegevens verwerken. U krijgt gewoon meer zeggenschap over het gebruik van uw gegevens: u kan ze op ieder moment inzien, wijzigen, overdragen of wissen. U kan ook de verwerking ervan beperken of zich ertegen verzetten.

Nieuw
Verplichting om meer gedetailleerde informatie te verstrekken. Duidelijke en nauwkeurige informatie moet worden verstrekt aan de klant en verschijnen op verschillende dragers zoals de website, mailing, documenten, contracten,... De opgemaakte documenten moeten ook regelmatig worden geüpdatet om de bescherming van klantgegevens te garanderen.
Uitdrukkelijke toestemming van de klant om zijn gezondheidsgegevens te verwerken. Het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming is een 'conditio sine qua non' voor de verwerking van persoonsgegevens. Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, waaruit blijkt dat de klant vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn gezondheidsgegevens instemt.
Medeverantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Contracten met verwerkers moeten worden herzien om ze ertoe te verplichten de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke klantgegevens te garanderen, en deze gegevens alleen in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.
Inbreuken op gegevens moeten worden gerapporteerd aan de toezichthoudende Autoriteit.
De AVG legt eveneens de aanwijzing op van een Data Protection Officer (DPO), een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij staat in voor het garanderen van de naleving van de regelgeving, alsook het informeren en adviseren. Hij wordt het aanspreekpunt voor u en uw klanten. U kunt met hem contact opnemen per e-mail (dpo@nn.be) en/of per post (NN Insurance Belgium, t.a.v. de DPO, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel).

Mailing naar de klanten
Sinds 24 april versturen we in verschillende golven een brief naar de klanten over de gevolgen van de fusie tussen NN en Delta Lloyd Life. De brief wordt gespreid verstuurd over een periode van 5 weken. We informeren ze ook over deze nieuwe privacy wetgeving. Een gedeelte van de klanten zal bovendien gevraagd worden naar een kopie van hun identiteitskaart indien wij deze nog niet in ons bezit hebben. Klik hier voor een voorbeeld van de brief.

Vragen?
Ontdek hier onze FAQ.

Bezoek de sites www.nn.be/gdpr en www.privacycommission.be

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.