KlantenzoneNavigatie
  • CASIER RISK & INSURANCE cvbaMenen
  • GROUP CASIER RISK & INSURANCE cvbaLedeberg (Gent)

DKV

DKV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. DKV verbindt zich er dan ook toe om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met deze nieuwe GDPR-verordening. Daarom lijkt het hen belangrijk om u op de hoogte te brengen van hun privacybeleid. Hun privacyverklaring en een informatiedocument vindt u op hun website https://www.dkv.be/privacy.

Raadpleeg de FAQ van DKV voor meer vragen over GDPR.

Infoflash DKV - 14/05/2018 - GDPR: wat zijn de gevolgen voor u als klant?

Elke verzekerde (ongeacht hij individueel of collectief is verzekerd) zal een van de komende dagen een verklarende brief ontvangen samen met onze Privacyverklaring en evenveel toestemmingsformulieren als er verzekerde personen zijn in zijn polis. We verzoeken de klant om ons deze toestemmingsformulieren gedateerd en ondertekend terug te sturen via de post of digitaal via het persoonlijkportaal MyDKV. Zonder deze toestemmingsformulieren kunnen we jammer genoeg geen terugbetalingsaanvragen voor medische kosten meer behandelen.

Ons beleid ter zake is het gevolg van een wettelijke verplichting. Vanaf 25 mei 2018 verbiedt de wet ons om medische gegevens te verwerken zonder hiervoor de expliciete toestemming te hebben ontvangen van de verzekerde. Dit verbod kan alleen worden geheven door de verzekerde zelf. Daarom hebben we de toestemming van onze verzekerden nodig om hun medische gegevens te verwerken, ongeacht of dit gaat om de afsluiting van een contract of voor een simpele aanvraag tot terugbetaling. We herinneren er eveneens aan dat GDPR een Europese Verordening is. Deze gaat voor op het Belgische recht.

Wat indien u de aanvraag tot toestemming die DKV u heeft gestuurd niet heeft ontvangen of verloren is?

De voorkeur van DKV is dat u via het persoonlijk portaal MyDKV gaat waar u op elk ogenblik uw toestemming kan geven, zonder hiervoor te moeten beschikken over papieren documenten. Indien u echter een papieren versie wenst voor uw toestemming, kan u dit aanvragen via de normale communicatiekanalen: e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website dkv.be. DKV zal vervolgens per post een toestemmingsformulier op naam bezorgen, dat u dan kan dateren en ondertekenen en ons kan terugsturen. Of u bezorgt de documenten aan uw huidige makelaar, die ze zal overhandigen aan DKV.

Wat indien u uw akkoord nog niet hebt teruggestuurd naar DKV en toch een terugbetaling vraagt voor uw medische onkosten na 25 mei?

DKV zal u automatisch per post een nieuwe vraag tot het geven van toestemming versturen, zodat u zich in orde kan stellen met de nieuwe GDPR-reglementering. Zodra DKV het toestemmingsformulier gedateerd en ondertekend heeft ontvangen, kunnen zij uw aanvraag tot terugbetaling behandelen.


Persbericht DKV - 28/05/2018

Nadat de brieven naar de verzekerden werden gestuurd met de vraag hun uitdrukkelijke toestemming te geven om hun medische gegevens te behandelen, zijn er alarmerende boodschappen verschenen in bepaalde media.

Om iedereen (klanten en verzekeringstussenpersonenen) gerust te stellen, heeft DKV een perscommuniqué uitgestuurd. Dit zou een antwoord moeten bieden op de vragen die onze klanten zich stellen.
Er werden ook FAQs op de website dkv.be geplaatst hieromtrent.

Bekijk hier het betreffende persbericht van DKV.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.